cz en
Úprkova 2, 695 01 Hodonín | tel. +420 518 351 051 | úterý - pátek: 9.00 - 17.00 hod, sobota - neděle: 13.00 - 17.00 hod, pondělí: zavřeno

Databanka výtvarníků JMK

 

 

Cílem aktivit, zahrnutých pod názvem Databanka, je vytvoření databáze výtvarných subjektů činných na území Jihomoravského kraje (např. výtvarní umělci, architekti, designéři, školy, ateliéry, osobnosti aj.). V rámci těchto aktivit bude na základě spolupráce s vedoucím partnerem Jihočeským krajem vytvořena databáze, budou shromážděna a do databáze zavedena data a zajištěna jejich pravidelná aktualizace. Nově vytvořená Databanka bude propojena se strukturami partnerů projektu.

 

Smluvním garantem shromažďování údajů o vybraných subjektech výtvarného umění na území Jihomoravského kraje je Galerie výtvarného umění v Hodoníně (GVU).

 

Galerie v rámci organizačního zajištění shromažďování a zpracování dat pro Databanku (dále jen „shromažďování dat“) zajistí zejména:

-  vytipování kulturních subjektů (umělců, škol, institucí, osobností) na území Jihomoravského kraje z oblastí výtvarného umění, architektury a designu včetně jejich kontaktování,

-  fotografickou dokumentaci tvorby kulturních subjektů (ukázka děl) vč. podobizny umělců a osobností v elektronické podobě,

-  písemný souhlas kulturního subjektu se zveřejněním získaných dat a fotografické dokumentace prostřednictvím databáze Databanky provozované krajem na internetu (zejm. webových stránkách projektu Porta culturae),

-  zaevidování dat o kulturních subjektech do formuláře – Evidenční karty (evidencni-karta.docx), a to v písemné i elektronické podobě.

 

Formulář k souhlasu s uveřejněním dat je možno stáhnout zde: souhlas_FO.docx, souhlas_PO.docx 

V případě zájmu se obracejte na řešitele projektu:

 

Dr. Jan Buchta

+420 724 822 998

buchta@gvuhodonin.cz

 

_________________________________________________

 

 

Databáze je přístupná na portálu Jižní Morava >>>