cz en
Úprkova 2, 695 01 Hodonín | tel. +420 518 351 051 | úterý - pátek: 9.00 - 17.00 hod, sobota - neděle: 13.00 - 17.00 hod, pondělí: zavřeno

Poslání

Úžasně bohatá a zajímavá oblast lidské činnosti, jakou je výtvarné umění, nabízí svým vnímatelům cenné hodnoty a nevšední zážitky. Výtvarné dílo má působit, promlouvat, vzbuzovat emoce, komunikovat. Do této komunikace mezi dílem a divákem vstupuje řadu let také hodonínská galerie s cílem umožnit jim toto setkání. Posláním galerie je vedle shromažďování, evidování, uchovávání a odborného zkoumání uměleckých děl snaha co nejlépe umění zpřístupnit a podílet se na formování a vzdělávání širokého okruhu svých návštěvníků.


Galerie výtvarného umění v Hodoníně byla založena v roce 1960 a zaujímá dnes neopomenutelné postavení v síti českých a moravských galerií. Vychází nejen z tradičních a osvědčených poznatků své dlouhodobé historie, ale stále hledá možnosti dalšího obohacení a rozšíření svých aktivit. Kromě stálých expozic nabízí veřejnosti mnoho pozoruhodných výstav původních i převzatých a dalších doprovodných programů pro široké spektrum návštěvníků. V pestré skladbě je prezentována jak tvorba moravských a českých umělců, tak i díla zahraničních autorů, zejména ze Slovenska a Rakouska. 

Soustavnou pozornost věnuje galerie současnému umění, pořádá přehlídky nejmladší generace výtvarníků (Mladé setkání), monografické výstavy tvorby jednotlivých autorů i výtvarná sympozia. Zvláštní důraz klade galerie především na zkoumání a prezentaci tvorby umělců, kteří jsou, ať už rodem nebo dílem, spjati s jižní Moravou. Zabývat se tvorbou této provenience, hodnotit ji a interpretovat v příslušných kontextech českého umění, považuje galerie za jeden ze svých prvořadých úkolů.