cz en
Úprkova 2, 695 01 Hodonín | tel. +420 518 351 051 | úterý - pátek: 9.00 - 17.00 hod, sobota - neděle: 13.00 - 17.00 hod, pondělí: zavřeno

 

Alois Bučánek 1897-1945

Sochař a legionář

 

Katalog vydaný při příležitosti autorovy výstavy, přibližuje jeho život a dílo. Publikace je doplněna barevnými reprodukcemi autorových děl, dokumentačními fotografiemi, soupisem autorovy účasti na výstavách a seznamem jeho sochařského díla.

 

Autor textu: Dr. Jan Buchta

Grafická úprava: Dr. Jan Buchta

Rozsah: 28 stran

Formát: 25 x 20 cm

Vydavatel: Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Rok vydání: 2017

ISBN: 978-80-85015-74-4

Cena: 100,- Kč

  

...............................................................................

 


 

Jaroslav Krepčík 1880-1959

Sochař, malíř, grafik a restaurátor

 

Katalog vydaný při příležitosti autorovy výstavy, přibližuje jeho život a dílo. Publikace je doplněna barevnými reprodukcemi autorových děl, dokumentačními fotografiemi, soupisem autorovy účasti na výstavách a seznamem jeho sochařského, malířského a grafického díla.

 

Autor textu: Dr. Jan Buchta

Grafická úprava: Dr. Jan Buchta

Rozsah: 28 stran

Formát: 25 x 20 cm

Vydavatel: Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Rok vydání: 2017

ISBN: 978-80-85015-72-0

Cena: 100,- Kč

  

...............................................................................

 

 

Stanislav Lolek 1873-1936

Rapsodie volné přírody

 

Katalog vydaný při příležitosti autorovy výstavy, přibližuje jeho život a dílo. Publikace je doplněna barevnými reprodukcemi autorových děl, dokumentačními fotografiemi, soupisem autorovy účasti na výstavách spolku SVUM a seznamem vystavených prací.

 

Autorka textu: PhDr. Ilona Tunklová

Grafická úprava: Mgr.art. Peter Žúrek

Rozsah: 80 stran

Formát: 270 x 220 mm

Vydavatel: Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Rok vydání: 2016

ISBN: 978-80-85015-70-6

Cena: 210,- Kč

  

...............................................................................

 

 

 

Jano Kohler 1873-1941

S láskou k umění a Bohu

 

Publikace vydaná při příležitosti autorovy výstavy ke 140. výročí jeho narození a stého výročí od postavení budovy galerie.

 

Text: Mgr. Silvie Malíková

Grafická úprava: Mgr.art. Peter Žúrek

Rozsah: 64 stran

Formát: 290 x 210 mm

Vydavatel: Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Rok vydání: 2013

ISBN: 978-80-85015-64-5

Cena: 230,- Kč

  

...............................................................................

 

 

 

Papírový plastický model

Galerie výtvarného umění v Hodoníně

model 1:150

 

Publikace vydaná při příležitosti stého výročí od postavení budovy galerie.

 

Text: PhDr. Ilona Tunklová

Grafická úprava: Jan Buchta

Rozsah: 14 stran

Formát: B4

Vydavatel: Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Rok vydání: 2013

ISBN: --

Cena: 90,- Kč

  

...............................................................................

 

 

 

Momenty růstu

Sochařské dílo Hany Wichterlové

 

Publikace vydaná při příležitosti autorčiny výstavy představuje soubor textů věnující se několika pohledům na její tvorbu. Textová část je doplněna fotografiemi děl sochařky.

 

Text: Mgr. Jan Buchta, PhDr. Eva Jůzová, Michal Jůza, Mgr. Martina Pachmanová, PhD.

Grafická úprava: Jan Buchta

Rozsah: 56 stran

Formát: 250 x 202 mm

Vydavatel: Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Rok vydání: 2013

ISBN: 978-80-85015-63-8

Cena: 125,- Kč

  

...............................................................................

 

 

 

Jak se do lesa volá...

Alžběta Skálová

 

Publikace vydaná u příležitosti autorčiny výstavy představuje výčet jejich prací.

 

Text: Juraj Horváth

Grafická úprava: Martina Kupsová

Rozsah: 32+4 stran

Formát: 234 x 170 mm

Vydavatel: Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Oblastní galerie v Liberci

Rok vydání: 2013

ISBN: 978-80-85015-62-1

Cena: 70,- Kč

  

...............................................................................

 

 

Jakub Obrovský

Umělcův odkaz ve sbírce GVU v Hodoníně

 

Publikace vydaná při příležitosti autorovy výstavy představuje umělcův odkaz formou seznamu výtvarných děl se základními katalogovými údaji a fotografií každého díla. Textová část se věnuje historii umělcova odkazu, přibližuje stručně autorovu biografii, která je doplněna dokumentačními fotografiemi. Součástí je soupis autorových katalogů a výstav.

 

Text: PhDr. Ilona Tunklová

Grafická úprava: Mgr.art. Peter Žúrek

Rozsah: 136 stran

Formát: 297 x 235 mm

Vydavatel: Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Rok vydání: 2012

ISBN: 978-80-85015-60-7

Cena: 320,- Kč

  

...............................................................................

 

 

Joža Uprka 1861-1940   

Publikace navazuje na rozsáhlou výstavu pořádanou Galerií výtvarného umění v Hodoníně v roce 2011 při příležitosti 150. výročí narození Joži Uprky. Stejně jako výstava i publikace přibližuje obsáhle život a dílo tohoto významného moravského umělce a je doplněna bohatou obrazovou přílohou.  

 

Text: PhDr. Jaroslav Kačer

Koncepce a příprava výstavy, redakční úpravy: PhDr. Ilona Tunklová

Grafická úprava: Mgr.art. Peter Žúrek

Formát: 240x310 mm

Rozsah: 184 stran, 160 barevných reprodukcí, více než 60 dokumentačních fotografií

Vydavatel: Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Rok vydání: 2011

ISBN: 978-80-85015-59-1

Cena: 440,- Kč

  

...............................................................................

 

 

50 let hodonínské galerie 

 

Publikace mapuje 50 let existence Galerie výtvarného umění v Hodoníně jako samostatné instituce. Textová část je věnována vzpomínkám ředitelů galerie, práci Dětského ateliéru, soupisu výstavní a ediční činnosti. Vše je doplněno bohatou obrazovou přílohou. Součástí je rovněž seznam vystavených prací.

 

Text: PhDr. Ilona Tunklová, Doc. PhDr. Josef Maliva CSc., prom. hist. Miloslav Lukeš, Mgr. Josef Fantura, Mgr. Romana Košutková Navrátilová

Rozsah: 152 stran, 125 barevných reprodukcí, 85 černobílých fotografií

Formát: 248 x 198 mm

Vydavatel: Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Rok vydání: 2010

ISBN: 978-80-85015-56-0

Cena: slevněno na 145,- Kč

 

............................................................................... 

 

 

Vladimír Vašíček

Paleta žhavená sluncem jihu Moravy  

 

Publikace obšírně seznamuje s životem a dílem významného představitele výtvarného umění, jehož práce lze zařadit do celoevropského kontextu. Text, jehož autorem je doc. PhDr. Josef Maliva, podrobně v jednotlivých kapitolách zpracovává Vašíčkův umělecký vývoj od figurace až k abstrakci a je doplněn barevnými reprodukcemi výtvarných děl dokumentujících jednotlivá vývojová období. Katalog byl vydán k autorově výstavě pořádané při příležitosti nedožitého 90. výročí narození.

 

Text: Doc. PhDr. Josef Maliva, CSc.

Rozsah: 86 stran, 25 barevných reprodukcí, 17 černobílých a 1 barevná fotografie, vložen seznam vystavených prací

Formát: 240 x 210 mm

Vydavatel: Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Rok vydání: 2009

ISBN: 978-80-85015-55-3

Cena: slevněno na 95,- Kč 

...............................................................................

 

 

Josef Konečný 1909 - 1989

 

Katalog k výstavě pořádané při příležitosti 100. výročí narození malíře Josefa Konečného, která představila dílo jednoho zpředstavitelů tzv. akademické tvorby - žáka Vratislava Nechleby. Publikace seznamuje s jeho životem a dílem a je doplněna barevnou obrazovou přílohou.

 

Text: PhDr. Ilona Tunklová

Rozsah: 40 stran, 28 barevných reprodukcí, 9 černobílých fotografií 

Formát: 204 x 152 mm 

Vydavatel: Galerie výtvarného umění vHodoníně 

Rok vydání: 2009 

ISBN: 978-80-85015-54-6 

Cena: slevněno na 50,- Kč 

...............................................................................

 

 

 

Franta Úprka 1868 - 1929

 

Při příležitosti 140. výročí narození sochaře Franty Úprky připravila Galerie výtvarného umění v Hodoníně společně s Galerií výtvarného umění v Chebu, Českým muzeem výtvarných umění v Praze a Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici velkou retrospektivní výstavu jeho díla. K výstavě byla vydána monografie z pera PhDr. Jaroslava Kačera, která nejen odborně zpracovává Úprkův život a dílo, ale v úvodní studii se věnuje i „zapomenuté generaci" dalších moravských sochařů, mezi než patřil např. František Barwig, Antonín Hanák, Hugo Lederer, Karel Volek a další.

Publikace obsahuje rovněž soupis Úprkova rozsáhlého sochařského díla, jehož základem je autorova pozůstalost spravovaná Galerií výtvarného umění v Hodoníně. Soupis, sestavený PhDr. Jaroslavem Kačerem ve spolupráci s PhDr. Ilonou Tunklovou, je doplněn bohatou obrazovou dokumentací a stane se jistě základní pomůckou pro badatele a zájemce o dílo Franty Úprky.

 

Autor textů: Jaroslav Kačer

Rozsah: 232 stran + 20 stran seznam vystavených prací

Formát: 305 x 230 mm

Vydavatel: Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Rok vydání: 2008

ISBN: 978-80-85015-52-2

Cena: 490,- Kč

 

...............................................................................

 

 

Sladké s hořkým

Jan Andrys

(ze života umělecké družiny Domu umělců SVUM v Hodoníně)

 

Kniha pamětí Jana Andryse přináší čtenáři zajímavý pohled na spolkový život první poloviny 20. století. Přibližuje historii a dění kolem spolku všeobecně známého pod zkratkou SVUM (Sdružení výtvarných umělců moravských). Nechává nahlédnout do zákulisí života tohoto spolku z pohledu přímého účastníka a přináší cenné informace nejen o dění ve spolku, ale především lidsky přibližuje některé umělce, čímž doplňuje obraz o jejich životě a díle.

Nejde o odbornou publikaci, ale ryze subjektivní výpověď, doplněnou navíc o záznamy starších událostí, které autor sám sice nezažil, ale zachytil je z vyprávění svých přátel z řad výtvarníků, nebo z literatury. Kniha je doplněna dobovými fotografiemi a reprodukcemi výtvarných děl zmiňovaných autorů.

  

Rozsah: 240 stran

Formát: 205 x 145 mm

Vydavatel: Nakladatelství Albert v Boskovicích, Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Rok vydání: 2007

ISBN: 80-7326-112-X (František Šalé - ALBERT)

Cena: slevněno na 130,- Kč

  

...............................................................................

 

Ludmila Kováříková

Hledání monumentu

 

Texty: PhDr. Jaroslav Pelikán, PhDr. Milada Frolcová

Rozsah: 48 stran

Obrazová část: 61 barevných reprodukcí a fotografií 

Formát: 296 x 209 mm

Rok vydání: 2008

Cena: 60,- Kč

 

............................................................................... 

 

Slevněno!

 

Cecilie Marková

Podobenství duší

 

Texty: Arsén Pohribný, Jan Štíbr, Antonín Jiráček, Antonín Salajka, Jiří Dunděra

Rozsah: 92 stran

Obrazová část: 83 barevných reprodukcí

Formát: 300 x 230 mm

Rok vydání: 2008

Cena: 145,- Kč

 

...............................................................................

 

 

 

100. výročí založení Sdružení výtvarných umělců moravských

100 SVUM

 

Texty: Ladislava Horňáková, Božena Juríčková, Jaroslav Kačer, Bronislava Lukášová, Josef Maliva, Jaroslav Pelikán, Ilona Tunklová

Rozsah: 108 stran

Obrazová část: cca 106 vyobrazení (barevné a černobílé reprodukce, dobové fotografie)

Formát: 250 x 200 mm

Rok vydání: 2007

Cena: slevněno na 130,- Kč

 

...............................................................................

 

 

Jiří Horák

fotografie

 

Text: Mgr. Josef Fantura

Rozsah: 12 stran

Obrazová část: 13 reprodukcí

Formát: 210 x 150 mm

Rok vydání: 2007

Cena: slevněno na 15,- Kč

 

...............................................................................

 

 

Jaroslav Jurčák

plastika

 

Text: PhDr. Ilona Tunklová

Rozsah: skládačka

Obrazová část: 5 barevných reprodukcí

Formát: 210 x 150 mm

Rok vydání: 2007

Cena: slevněno na 10,- Kč

 

...............................................................................

 

 

Milan Raška

obrazy

 

Text: Mgr. Josef Fantura

Rozsah: 12 stran

Obrazová část: 11 barevných reprodukcí

Formát: 205 x 210 mm

Rok vydání: 2007

Cena: slevněno na 20,- Kč

 

...............................................................................

 

Ida Saudková

fotografie

 

Text: Mgr. Josef Fantura

Rozsah: skládačka

Obrazová část: 5 černobílých reprodukcí

Formát: 210 x 150 mm

Rok vydání: 2006 

Cena: 6,- Kč

 

............................................................................... 

Miroslav Bravenec

grafika

 

Monografie vydaná ke stejnojmenné výstavě pořádané v Galerii výtvarného umění v Hodoníně při příležitosti autorova jubilea.

 

Texty: PhDr. Ilona Tunklová, Jiří Dunděra, PhDr. Jana Pavlíčková, Antonín Salajka

Rozsah: 100 stran

Obrazová část: 125 černobílých reprodukcí

Formát: 293 x 205 mm

Rok vydání: 2005

Cena: 150,- Kč

 

...............................................................................

 

Mladé setkání 2005

10. ročník mezinárodního trienále tvorby mladých výtvarníků

 

Text: Mgr. Josef Fantura

Rozsah: 46 stran

Obrazová část: 16 barevných a 16 černobílých reprodukcí

Formát: 295 x 210 mm

Rok vydání: 2005

Cena: 38,- Kč

 

...............................................................................

 

Karel Novák

výběr z malířského díla

 

Text: Mgr. Josef Fantura, PhDr. Štefan Zajíček

Rozsah: 28 stran

Obrazová část: 17 barevných reprodukcí

Formát: 210 x 210 mm

Rok vydání: 2005

Cena: 30,- Kč

 

...............................................................................

 

Zdeněk Tománek

 

Text: PhDr. Bronislava Gabrielová

Rozsah: 12 stran

Obrazová část: 80 barevných a černobílých reprodukcí

Formát: 210 x 210 mm

Rok vydání: 2005

Cena: 15,- Kč

 

...............................................................................

 

Miroslava Zychová

O věcech

 

Text: Mgr. Ivo Binder

Rozsah: skládačka

Obrazová část: 5 barevných reprodukcí

Formát: 210 x 150 mm

Rok vydání: 2004

Cena: 7,- Kč

 

............................................................................... 

František Cundrla

Moje krajina

 

Text: PhDr. Bohumír Bachratý, CSc.

Rozsah: skládačka

Obrazová část: 4 barevné reprodukce

Formát: 295 x 210 mm

Rok vydání: 2003

Cena: 7,- Kč

 

...............................................................................

 

Richard Fremund 1928-1969

 

Text: Mgr. Ing. Marcela Chmelařová

Rozsah: 56 stran

Obrazová část: 26 barevných reprodukcí

Formát: 295 x 210 mm

Rok vydání: 2003

Cena: 40,- Kč

 

............................................................................... 

 

Mladé setkání 2002

9. trienále tvorby mladých výtvarníků z České, Slovenské a Rakouské republiky

 

Text: Mgr. Josef Fantura

Rozsah: 48 stran

Obrazová část: 18 barevných a 14 černobílých reprodukcí

Formát: 295 x 210 mm

Rok vydání: 2002

Cena: 5,- Kč

 

............................................................................... 

 

Jan Pospíšil

 

Text: PhDr. Jaroslav Pelikán

Rozsah: 24 stran

Obrazová část: 18 barevných reprodukcí

Formát: 295 x 210 mm

Rok vydání: 2002

Cena: 15,- Kč

 

............................................................................... 

 

Přírůstky sbírek za léta 1990-2000

 

Text: Ilona Tunklová

Rozsah: 16 stran, bez reprodukcí

Formát: 295 x 210 mm

Rok vydání: 2002

Cena: 2,- Kč

 

............................................................................... 

 

Petr Hyliš

výběr z tvorby

 

Text: Vlastimil Tetiva

Rozsah: 40 stran

Obrazová část: 10 barevných a 13 černobílých reprodukcí

Formát: 235 x 165 mm

Rok vydání: 2001

Cena: 25,- Kč

 

...............................................................................

 

Jaromír Rybák

 

Text: Jiří Bohdálek

Rozsah: 20 stran

Obrazová část: 4 barevné reprodukce

Formát: 200 x 200 mm

Rok vydání: 2001

Cena: 5,- Kč

 

...............................................................................

 

Bedřich Saňa

výběr z celoživotního díla při příležitosti 100. výročí narození

 

Text: PhDr. Ilona Tunklová

Rozsah: 24 stran

Obrazová část: 8 barevných reprodukcí

Formát: 210 x 210 mm

Rok vydání: 2001

Cena: 10,- Kč

 

............................................................................... 

 

Jiří Horák

Oravské pastorále

 

Text: Mgr. Josef Fantura

Rozsah: skládačka

Obrazová část: 4 černobílé reprodukce

Formát: 210 x 150 mm

Rok vydání: 2000

Cena: 5,- Kč

 

............................................................................... 

Antonín Tesař

O lidech, zvířatech a věcech

 

Text: Ferdinand Nowak

Rozsah: skládačka

Obrazová část: 4 barevné reprodukce

Formát: 210 x 210 mm

Rok vydání: 1999

Cena: 5,- Kč

 

............................................................................... 

Vladimír Vašíček

obrazy z let 1949 - 1999

 

Text: Doc. PhDr. Josef Maliva, CSc.

Rozsah: 20 stran

Obrazová část: 6 černobílých a 2 barevné reprodukce

Formát: 272 x 196 mm

Rok vydání: 1999

 

............................................................................... 

 

Antonín Mach

 

Text: Mgr. Josef Fantura, MgA. Antonín Mach

Rozsah: skládačka

Obrazová část: 2 barevné reprodukce

Formát: 210 x 210 mm

Rok vydání: 1998

Cena: 2,- Kč

 

...............................................................................

 

Jiří Salajka - grafika

 

Text: Mgr. Josef Fantura

Rozsah: skládačka

Obrazová část: 2 černobílé reprodukce

Formát: 210 x 110 mm

Rok vydání: 1997

Cena: 3,- Kč

 

............................................................................... 

Václav Adolf Kovanič

 

Text: PhDr. Ilona Tunklová

Rozsah: skládačka

Obrazová část: 7 černobílých reprodukcí

Formát: 210 x 150 mm

Rok vydání: 1996

Cena: 2,- Kč

 

...............................................................................

 

Zdeněk Tománek - 2 102 101

 

Text: PhDr. Jaroslav Pelikán

Rozsah: skládačka

Obrazová část: 4 černobílé reprodukce

Formát: 150 x 210 mm

Rok vydání: 1996

Cena: 2,- Kč

 

...............................................................................

 

Jiří Seifert

tvorba zposledních let

 

Texty: Jiří Mašín, P. Svoboda, Petr Spielmann, Vilém Jůza, H. K.

Rozsah: 16 stran

Obrazová část: 15 reprodukcí + 4 reprodukce vpřebalu

Formát: 300 x 215 mm

Rok vydání: 1995

Cena: 10,- Kč

 

...............................................................................

 

T. G. Masaryk

 

Grafický list Cyrila Urbana vydaný u příležitosti 140. výročí narození T. G. Masaryka.

 

Rok vydání: 1990

Cena: 2,- Kč

 

...............................................................................

 

Průvodce historií a stálou expozicí Galerie výtvarného umění v Hodoníně

 

Průvodce historií a stálou expozicí Galerie výtvarného umění v Hodoníně je výsledkem dlouholeté práce, pokoušející se zhodnotit aktivitu a specifický přínos Sdružení výtvarných umělců moravských. Jeho záměrem je však také přiblížit návštěvníkovi galerie stálou expozici, která překračuje hranice bývalého spolku a chce ukázat umění našich současníků, žijících a tvořících vnašem kraji.

 

Texty: Jaroslav Pelikán, Jaromír Míčka

Rozsah: 104 strany

Obrazová část: 106 černobílých a 16 barevných reprodukcí

Formát: 215 x 170 mm

Rok vydání: 1985

Cena: 10,- Kč

 

Objednávky publikací:

 

• e-mailem: info@gvuhodonin.cz

  

• telefonicky: 518 351 051

  

faxem: 518 351 701

  

• poštou na adresu:

Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková organizace, Úprkova 2, 695 01 Hodonín

  

Všechny publikace jsou k dispozici k nahlédnutí a zakoupení v pokladně galerie.

 

Publikace je také možno zaslat na dobírku. K ceně neúčtujeme balné, ale pouze poštovné podle sazebníku České pošty. Pro firmy a při větším objemu objednávky je možný prodej na fakturu a následnou úhradu bankovním převodem.

 

.............................................................................