cz en
Úprkova 2, 695 01 Hodonín | tel. +420 518 351 051 | úterý - pátek: 9.00 - 17.00 hod, sobota - neděle: 13.00 - 17.00 hod, pondělí: zavřeno

Chcete své děti a žáky vychovávat uměním a k umění?

Hodonínská galerie nabízí školkám, základním a středním školám a dalším zájmovým skupinám interaktivní programy - animace ke stálé expozici a k vybraným probíhajícím výstavám. Záměrem je přibližovat dětem umění netradičními formami práce, které odpovídají jejich věku a mají vést k lepšímu porozumění vystavených děl. Programy doplňují tvořivé dílny, praktické činnosti a pracovní listy.

 

Věříme, že si vyberete z naší bohaté nabídky programů a přesvědčíme Vás, že Vašim dětem výstavy umění přináší nenahraditelné zážitky.

 

Programy si můžete domluvit nejlépe od úterý do pátku v čase od 9.00 do 15.30 hodin. Pro děti mateřských škol je návštěva programu zdarma. Vstupné pro základní a střední školy je 10 Kč/os. Návštěvu rezervujte nejlépe týden předem telefonem nebo emailem.

 

Kontakt:

Mgr. Romana Košutková, Dr. Jan Buchta
Dětský ateliér Galerie výtvarného umění v Hodoníně,
Úprkova 2, Hodonín, 695 01,
telefon 518 351 051, mobil 601 575 255

email: navratilova@gvuhodonin.czbuchta@gvuhodonin.cz

 

S přáním dobře stráveného času Vás zveme k návštěvě.

Co jsou animace a jaký mají smysl?

 

Animací v prostředí galerie myslíme určité „oživení" vystavovaných výtvarných děl. Vychází z poznatků muzejní pedagogiky a jejím cílem je aktivizace diváků do role tvůrčích experimentátorů na dané umělecké téma. Kombinují interaktivní komentované prohlídky s uměleckými dílnami.

 

Zpravidla se jedná o skupinovou záležitost, kdy se umění účastníkům přibližuje zajímavou a zábavnou formou. Děti během návštěvy diskutují mezi sebou a s lektorem, věnují se hravým úkolům, soutěží, tvoří nebo používají přichystané pracovní listy.

 

Animace mají povzbuzovat přirozenou zvídavost dětí, jejich schopnost pozorovat a objevovat okolní svět a tím i „svět umění". V kontaktu s vystavenými díly se mají učit rozvíjet představivost, vyjadřovat vlastní názory a hodnocení, vřazovat objevy do souvislostí a formulovat myšlenky. Při těchto programech se vždy počítá s iniciativou účastníků, neměli by zůstávat pouhými diváky. Galerie se tak stává místem setkávání a výměny názorů, místem nejen pro aktivity umělců, ale i pro tvořivost jejích návštěvníků.