cz en
Úprkova 2, 695 01 Hodonín | tel. +420 518 351 051 | úterý - pátek: 9.00 - 17.00 hod, sobota - neděle: 13.00 - 17.00 hod, pondělí: zavřeno

Klub přátel DA

Galerie jako ideální prostředí učení nabízí celé spektrum vzdělávacích příležitostí. Možnosti se zdají být takřka nevyčerpatelné: vyzkoušení různých technik, umělecké vzdělání, pochopení podstaty sběratelství, rozpoznání hodnoty uměleckých předmětů, které nás obklopují, formování vkusu. Galerie nám pomáhá pochopit, co nám umění nabízí pro náš osobní život, jaký má vliv na naše myšlení, na chápání sebe sama, svého jednání i způsobu, jakým si osvojujeme svět. Málokterá disciplína umožňuje takový rozvoj kreativity jako výchova uměním. Zakladatel moderní výchovy uměním Herbert Read odkazuje, že umění pojaté co nejšíře by mělo být úhelným kamenem výchovy.
Ve výchově uměním je zapotřebí vytvářet opakovaný zážitek, který diváky stále hlouběji vtahuje. Je důležitá systematická návštěva školních tříd v galerii, aby se děti a mládež vracely. Galerie v tomto smyslu spolupracuje s nejrůznějšími typy škol a nabízí jim programy založené na přímém kontaktu s uměleckými díly, jež vhodně doplňují výuku základních a středních škol o látku z kulturních dějin a dějin umění.
Všechny programy Dětského ateliéru hodonínské galerie pro školní skupiny zohledňují požadavky Rámcových vzdělávacích programů a v této souvislosti přispívají k rozvoji jednotlivých klíčových kompetencí.
Společným přáním a snahou galerie i školy by pak mělo být vytvoření takových forem výchovy a vzdělávání, které mladým lidem pomohou rozvinout jejich charakter a aktivní tvořivý přístup ke světu.